31530250600 38bec3589b o
"Submersible"- American Dipper, Virgin River, Zion NP, Washington County, UT