32827778264 3b218e0f88 o
"Desert-rain" -- Gibert Ray Campground, Tucson Mountan Park, Tucson, AZ