45099416481 f03061d8cf o
"Real Fishing" -- Caspian Tern, Damon Point, Ocean Shores, WA